Storno conditions

of events

CZ / SK

Vaši rezervaci lze bezplatně zrušit do 6 dnů před akcí. (Příklad: Akce začíná v sobotu > bezplatné zrušení možné do neděle 23:59.) V případě zrušení po tomto termínu je zákazník povinen – pokud se nepodaří najít s hotelem jiné řešení – uhradit 100 % ceny náklady. Storno lze provést pouze písemně.

AT

Ihre Reservierung kann bis zu 6 Tage vor dem Event kostenlos storniert werden. (Beispiel: Event startet am Samstag > kostenlose Stornierung bis Sonntag 23:59 Uhr möglich) Im Falle einer Stornierung nach dieser Frist ist der Kunde verpflichtet – sofern mit dem Hotel keine Kulanzlösung getroffen werden kann – 100% der Kosten zu bezahlen. Stornierungen können nur schriftlich vorgenommen werden.